Stenbolaget använder sig av cookies. Några av dessa är nödvändiga, andra hjälper oss med t.ex. statistik och ger oss hjälpmedel att utveckla siten. För mer information om våra cookies, läs mer här.

Varukorgen är tom.

öppettider: Mån - Fre 06 - 18 Lördag 10 - 16 Söndag Stängt

Butiker:  Mån-Fre 06 - 18  Lördag 10 - 16  Söndag Stängt

Varukorgen är tom.

Bonusgåvor!

Du har inga bonusar att nyttja.

Bygga stödmur stabilt och snyggt

Haga Mini är en av våra stödmurar och är enkel att bygga.

Att bygga stödmurar kan du göra av flera anledningar. De är både praktiska och snygga samt skapar många möjligheter genom att jämna ut en lutande tomt. Vi berättar mer om hur du bygger stödmurar med mursten i betong.

bygga stödmur kan du göra av flera skäl

Stödmurar är murar med fyllnadsmassor bakom. De är med andra ord ensidiga och är så väl ett estetiskt inslag på tomten som ett funktionellt. De vanligaste anledningarna till att bygga stödmur är:

  • Vinna tomtyta
  • Skapa intressanta nivåskillnader
  • Skapa förutsättningar för bygge med marksten
  • Ge stöd till rabatter

Vilken mursten du väljer beror på vad det är för stödmur du vill bygga och vilken funktion den ska ha. Läs mer om några av våra vanligaste stödmurarna här på Stenbolaget som du kan bygga.

Välj sten baserat på önskad höjd och markförhållanden

Vissa byggen med stödmurar ställer högre krav än andra. Ska du exempelvis skapa terrassering för uppfart är det viktigt att stödmuren klarar belastningen av fordonet. Det bästa är om du hör efter med hantverkaren för ditt bygge och rådfrågar vid din Stenbolaget-butik. Du kan även kontakta vår kundservice och läsa mer under produktsidorna för att se var stenen lämpar sig. För lägre trädgårdsmurar kan du bygga med de flesta stödmurar men för de mer krävande miljöerna kan ett robust L-stöd vara ett alternativ.

Exempel på byggstenar till stödmurar är murstenar i betong, blockstenar, l-stöd, gabioner eller lecablock. Murstenar i betong är de främsta stödmurarna vi säljer och finns i många olika varianter beroende på ändamålet.

Material och verktyg för att bygga stödmur

Om du ska bygga stödmur själv är det viktigt att du är noggrann i alla steg och följer monteringsanvisning för produkten du ska bygga med. Bygger du fel finns risk för att muren rasar. För ett stabilt förarbete med god dräneringsförmåga behöver du:

Material

Verktyg

Övrigt

*Kan behövas beroende på vilken stödmur du bygger.

Hur du bygger stödmur stabilt och snyggt i sju steg

1. När du ska bygga en stödmur är det första steget att gräva ut för muren. Hur mycket du ska gräva ut beror på vilken höjd din stödmur ska ha. En riktlinje är att gräva ut lika mycket bakom muren som den ska bli hög. För att ta fram djupet du behöver räknar du på murens höjd. Tänk på att 10% av höjden behöver ligga under marknivå. Gräv även ut en bredare ränna som grund för din mursten på cirka 30 cm djup och 50 cm bredd.

2. Efter att du grävt ut för din stödmur täcker du ytan med en fiberduk. Låt den gärna gå över ytans kanter och klipp därefter av med sax eller skär av med kniv. Fyll därefter hela rännan med berkross och packa tätt med markvibbrator. Gör det enkelt och hyr vibbran direkt från oss när du köper stödmur och material.

3. Ibland behöver du jämna av med en mindre fraktion och då är det nödvändigt att fylla på med ett lager stenmjöl på bergskrossen. Packa återigen tätt och kontrollera med vattenpass att bädden är jämn. Lägg därefter på första raden med stenar mitt i rännan. Hamra fast med gummiklubba. Du behöver vid detta steg även placera ut eventuellt dräneringsrör och då snett bakom murstenen. På så leder du vatten bort från muren. Såga till rören men en vanlig såg eller vinkelslip i den storlek du behöver. Se därefter till att placera röret med fall mot brunn eller annat rör som kan leda vattnet vidare.

4. Med första raden klar fyller du tomrummet framför murstenarna med bergskross. Om du har stödmur med hålrum fyller du även dessa med bergskrossen. Du behöver även fylla med makadam bakom stenen med en bredd på 15% av murens höjd och minst 15 cm. Komplettera med bergskross på resterande yta av bakskiktet.

5. Med första raden på plats lägger du nästa rad av stenar i förband och utefter din murstens konstruktion. Vissa fäster du med lim, andra med låspluggar, klack eller glasfiberstavar. Stödmurar kan även byggas med geonät för att ge en extra stabilitet.Tänk på att murar med högre höjd även behöver luta inåt för en god stabilitet.

6. Fortsätt att bygga vidare med rader av stödmuren samt fyll på med makadam och stenmjöl som du försiktigt packar med markvibratorn. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 60 cm med vibbran från muren. Om du inte har hörnstenar kan du kapa till ytterstenar enkelt med en vinkelslip. Tänk på att placera den “fula” sidan inåt och för bäst resultat limmar du fast dessa med ett murlim.

7. När du har lagt din sista rad med murstenarna kan du avsluta med en toppsten och återfylla med jord bakom det sista skiktet. För bäst resultat rullar du även ut fiberduk som skyddar murens baksida mot jordlagret. Toppstenen limmar du fast precis som med hörnstenen. Så därefter nytt gräs bakom eller lägg ut gräs på rulle. Vanligt är även att man anlägger rababatter bakom stödmuren.

Bygga stödmur med låsplugg eller glasfiberstavar

Något som blir vanligare är att stödmuren byggs ihop med hjälp av låspluggar. Fördelen med dessa är att du kan bestämma om stödmuren ska luta bakåt (vid högre belastningar) eller vara helt lodrät (om det inte ställs lika stora krav på konstruktionen). Du kan på så sätt använda samma sten på olika platser på tomten trots att det kanske ställs olika krav på höjder och belastningar. Låspluggarna gör det även enkelt att bygga stödmuren tillsammans med ett så kallat geonät för att den ska tåla ännu högre påfrestningar.

Andra populära guider