Stenbolaget använder sig av cookies. Några av dessa är nödvändiga, andra hjälper oss med t.ex. statistik och ger oss hjälpmedel att utveckla siten. För mer information om våra cookies, läs mer här.

Varukorgen är tom.

öppettider: Mån - Fre 09 - 18 Lör - Sön  Stängt

Butiker:  Mån-Fre 09 - 18  Lördag Stängt  Söndag Stängt

Varukorgen är tom.

Bonusgåvor!

Du har inga bonusar att nyttja.

Egen fabrikstillverkning

Fabrikstillverkning - Bergama Stone Turkiet

- STENBOLAGET SÄTTER NY STANDARD FÖR HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL GRANITPRODUKTION

Fabrikstillverkning - Bergama Stone Turkiet

För Stenbolaget är arbetsförhållanden och miljö det allra viktigaste. Under många år har vi som köpare av stora mängder granit från Portugal, Kina, Turkiet och Sverige besökt många fabriker. Tyvärr är arbetsförhållandena generellt dåliga. Med den stora efterfrågan som nu finns så är fabrikerna ofta ointresserade att göra förbättringar och genomföra certifieringar.

Med den bakgrunden tog vi beslutet att investera stort i en 100% egen granitfabrik i Bergama, Turkiet. Nu kan vi garantera arbetsförhållandena och kvalitén på produkterna och är nu 3é partsgranskade av Sedex, ISO 9001 ISO 26000, Ohsas 18001 och ISO 14001. Allt detta har vi genomfört under 2019-2020 vilket är en fantastiskt bra grund för att fortsätta och utveckla Bergama Stone. 

Vi kommer inte alltid vara billigast men ni kan lita på att vi producerar sten av högsta kvalité och Fabrikstillverkning - Bergama Stone samtidigt tar största hänsyn till miljö och anställda. Vi hanterar hela kedjan från stenbrott till färdig produkt på lager i Sverige.

 

Läs mer om våra certifieringar:

SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit Report - Tredjepartsgranskning av fabrikstillverkningen inom bland annat områdena säkerhet, arbetsmiljö, hälsa och affärsetik.

SMETA - Corrective Action Plan Report - Planerade åtgärder och arbetsområden i samförstånd med tredjepartsgranskningen. Stenbolaget arbetar för att vara transparenta och tydliga i sitt agerande.

KMA - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy - Detta dokument beskriver Stenbolagets övergripande kvalitetspolicy och hur vi som företag arbetar med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Code of Conduct - Etiska regler - Med inköp och handel i flera olika länder från både Europa och Asien är det viktigt för Stenbolaget att ha en gemensam uppsättning etiska regler.

ISO 26000:2013 - För Stenbolaget är det social ansvaret högt prioriterat med goda arbetsförhållanden i en modern verksamhet. Aktivt arbete med lokala och internationella riktlinjer, samhällsengagemang och socialt ansvarstagande är bland annat något som ISO 26000 visar på.

ISO 14001:2015  - Standarden fastställer ett miljöansvar och ett systematiskt arbete med minimering av utsläpp och avfall.

ISO 9001:2015 - Certifikat för organisationens ledningssystem som visar på en god standard. ISO 9001 bidrar till en effektivare verksamhet och affärsutveckling, både för kunder och anställda.

OHSAS 18001:2007 - Arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen kommer alltid i första rummet. Ohsas 18001 bevisar det förebyggande arbetet kring arbetsmiljörisker som Stenbolaget ständigt arbetar med.

Här under hittar du ett utbud av våra egentillverkade produkter:

Sortera Efter: