Stenbolaget använder sig av cookies. Några av dessa är nödvändiga, andra hjälper oss med t.ex. statistik och ger oss hjälpmedel att utveckla siten. För mer information om våra cookies, läs mer här.

Varukorgen är tom.

öppettider: Mån - Tors 09 - 18 Fredag 09 - 14 Lör-Sön Stängt

Butiker:  Mån-Tors 09 - 18  Fredag 09 - 14  Lör-Sön Stängt

Varukorgen är tom.

Bonusgåvor!

Du har inga bonusar att nyttja.


Visa senaste inlägget först

Före....

2006 började vi planera för vårt gemensamma sommarboende. Sommaren 2008 stod husen på plats och uteplatsen mellan husen var förberedd med singel. Sedan dröjde det några år innan vi orkade ta tag i entrétrappor och skifferläggning.

2008, husen ännu inte målade...

2008, husen ännu inte målade...

Entrétrappor - tar form

Vi funderade länge på hur våra trappor skulle se ut. Vi ville ha rundade stentrappor, sköna och varma att sitta på. Vi enades om att bygga halvmåneformade trappor av gatsten i tre trappsteg. Då blev trappan lagom stor och varje trappsteg ca 30 cm djupt och höjden avgjordes av gatstenens höjdmått, ca 15 cm. Singeln hade satt sig under flera år. Vi lade ut stenmjöl för att jämna ut och för att sätta gatstenen i. Vi var osäkra på om trappan skulle kunna röra sig, så yttre nedre stenraden förstärktes med cement i innerkant. Mot träväggen satte vi takpapp för att undvika fukt mot fasaden. Varje trappsteg lades med storgatsten ytterst och smågatsten innerst. När första trappsteget var lagt och avvägt, med liten lutning ut från huset, vattnade vi och fyllde ut med singel och stenmjöl mot huset för att få rätt nivå på nästa trappsteg.Trappsteg nr två lades enligt samma princip.

Första trappsteget yttre kant, cement läggs

Första trappsteget yttre kant, cement läggs

Vattning

Vattning

Skottning

Skottning

Innerstan lagd, nedre trappsteg klart

Innerstan lagd, nedre trappsteg klart

Trappsteg nr 2

Trappsteg nr 2

Fortsättning entrétrappor

Sista trappsteget lades enligt samma princip. Halvmånen utfylldes med smågatsten som höjdjusterades och vägdes in med hjälp av stenmjöl. Under hela processen vattnades trappan så att stenarna skulle sätta sig. När alla stenarna var lagda och hade satt sig, skrapade vi ur mekaniskt och med hjälp av vatten stenmjölsfogen och ersatte den med flexibel hårdfog. För att få den att stanna kvar i de höga tårtformade springorna i ytterkant, blandades fogen med vatten till en cementliknande konsistens och sedan petade vi  in den i springorna. Ett ganska tidsödande arbete, men slutresultatet blev bra. Slutfinishen slutfördes med diskborste för att få bort eventuella fogrester från stenarna.

Avvägning

Avvägning

Sista trappsteget fylls med smågatsten

Sista trappsteget fylls med smågatsten

Fogning med flexibel hårdfog

Fogning med flexibel hårdfog

Färdig trappa

Färdig trappa

Nästa steg - uteplatsen i skiffer

Under påsken 2014 fortsatte vi vårt projekt. Nu skulle uteplatsen bli belagd med skiffer. Ogräs som frösått sig rycktes /grävdes bort och kanten mot gräsmattan jämnades och formades i en rundad form. Vi delade in uteplatsen i tre delar, där vi färdigställde en del i taget. Så började vi skotta stenmjöl, trampade och vägde av, så vi fick en lagom lutning ut från husen.

Ogräs rensat

Ogräs rensat

Del av beställt skiffer och stenmjöl

Del av beställt skiffer och stenmjöl

Skottning och avvägning

Skottning och avvägning

Trampar till underlaget

Trampar till underlaget

Första etappen klar

Första etappen klar

Offerdalskiffer börjar komma på plats...

Stenskivorna lades ut på gräsmattan för översyn, för att sedan läggas ut i ett så tätt oregelbundet pussel som möjligt. Vi valde att inte använda vinkelkap utan i stället justerade vi storleken på skivorna i undantagsfall med hammare. När vi var nöjda,  lyftes och vägdes varje skifferskiva in på plats. Ett tungt arbete som underlättades med arbetsbyxor med knäskydd. När första delen var klar, vattnades den och springorna sopades / fogades med stenmjöl. 

Stenskivorna läggs ur för beskådning

Stenskivorna läggs ur för beskådning

skifferpussel

skifferpussel

varje skiva vägs in

varje skiva vägs in

vattning

vattning

första delen nästan färdig

första delen nästan färdig

Nästa del i skifferpusslet

Så fortsatte vi på samma vis. Lade ut skivorna på gräsmattan, valde skivor, la ut i pussel för att få ett levande och asymmetriskt men ändå harmoniskt mönster. Vägde in skivorna, hittade små bitar för att lappa i de oundvikligt större fogarna. 

skottar stenmjöl

skottar stenmjöl

avvägning, rätt lutning från huset

avvägning, rätt lutning från huset

nytt pussel

nytt pussel

sopar stenmjöl i fogarna

sopar stenmjöl i fogarna

etapp 2  klar

etapp 2 klar

Tredje och sista skifferetappen

Sista etappen var lite knepig. Stenbumlingar, berg i dagen, altantrappa, att få till ett bra möte och rätt lutning. Lite tålamod och idogt arbete så var det klart..

grundarbete återigen

grundarbete återigen

pussel utlagt, skivorna vägs in

pussel utlagt, skivorna vägs in

fortsatt arbete

fortsatt arbete

vattning och sopning

vattning och sopning

sista delen nästan klar

sista delen nästan klar

Uteplatsen nästan färdig

Under våren och sommaren låter vi stenarna sätta sig, innan vi lägger den flexibla hårdfogen under sommaren.

Nästan klart...

Nästan klart...

Uteplats Smådalarö

Binda samman entréerna på generationssommarboende med uteplats i skiffer och bygga enhetliga halvmåneformade entrétrappor i gatsten.

Maria Odén Uhrenius
Kategorier: Uteplats , Entré

Kommentarer