Stenbolaget använder sig av cookies. Några av dessa är nödvändiga, andra hjälper oss med t.ex. statistik och ger oss hjälpmedel att utveckla siten. För mer information om våra cookies, läs mer här.

Varukorgen är tom.

öppettider: Mån - Tors 09 - 18 Fredag 09 - 14 Lör-Sön Stängt

Butiker:  Mån-Tors 09 - 18  Fredag 09 - 14  Lör-Sön Stängt

Varukorgen är tom.

Bonusgåvor!

Du har inga bonusar att nyttja.

Hantering av personuppgifter

Uppgifter vi samlar in

När du är i kontakt med oss via stenbolaget.se samlar vi automatiskt in vissa personuppgifter om dig. Detta sker t.ex. vid beställning av produkter och prover, eller du kontaktar oss via chatt eller kontaktformulär. De uppgifter som samlas in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik, användarhistorik, IP-adress och eventuell övrig information som lämnas till kundtjänst. Observera att vi inte nödvändigtvis sparar alla dessa uppgifter om just dig. 

Din adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samlas in via vår betalleverantör Klarna eller att du själv fyller i dem. IP-adress hämtas automatiskt via cookies och från webbservern.

Därför sparar vi dina uppgifter

Vid köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och meddela om leveransstatus och för att kunna leverera dina produkter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Kundtjänst

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. allmänna frågor, leveransfrågor, reklamationer, garantiärenden och liknande.

Behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig samt för att uppfylla lagkrav som reklamation och ångerrätt.

Utveckling

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster, service och system. 

Skyldighet enligt lag

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar så som lagar om bokföring och skatt m.m. 

Bedrägeri

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förhindra och upptäcka missbruk av våra tjänster samt för att förhindra och upptäcka brott, så som t.ex. bedrägeri.

Vilka får del av uppgifterna?

Vi kan dela dina personuppgifter till tredje part, dock endast när det är tillåtet enligt lag. Detta kan vara till t.ex. myndigheter, utvecklings- och it-servicebolag, logistikföretag, marknadsföringsbolag mm. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning. 

Överföring av personuppgifter till utanför EU

Uppgifter kan komma att överföras till juridiska personer i länder utanför EU/EES (T.ex. till Google och Facebook). 

Så länge sparas uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de ensamål de har samlats in för eller så länge som det krävs enligt lag.

Köp och orderhistorik sparas så länge det krävs enligt lagkrav. 

Ärenden med kundtjänst relaterade till köp, reklamation eller ångerrätt sparas så länge det krävs enligt lagkrav. 

Uppgifter för att förhindra och upptäcka t.ex. brott och missbruk sparas så länge dessa är relevanta. 

Dina rättigheter

Vi svarar på någon av nedan begäran så snart som möjligt men senast inom tre månader. I de fall vi känner det nödvändigt kan vi kräva identifiering för att säkerställa att du har rätt till de begärda uppgifterna.

Du har rätt till att få information till hur vi behandlar dina uppgifter samt ett utdrag av vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Du kan begära att gammal, felaktig eller saknad data uppdateras eller tillförs.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi behandlar raderas förutsatt att de inte längre är nödvändiga för ändamålet de har sparats. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke att vi sparar dina personuppgifter. Antingen helt och hållet eller gällande vissa enskilda personuppgifter.