Med ytterligare temperaturökningar finns risk för fortsatta förändringar i klimatet med rikliga nederbörder.

Visste du att den svenska medeltemperaturen ökat mer än dubbelt mot den globala sedan slutet av 1800-talet? Ett varmare klimat medför förändringar i vädret med ökade nederbörder och kortare vintertid. Se till att regnsäkra tomten med ett bra avvattningssytem! Du hittar allt du behöver hos Stenbolaget.

Vi har redan sett stora förändringar i det svenska klimatet som blivit både varmare och mer nederbördsrikt. Och med fortsatt ökning av medeltemperaturen riskerar vi i Sverige att få kraftiga problem med höjd havsnivå och översvämningar.

Vattenledningssystem och smart dränering hos Stenbolaget.

Hos Stenbolaget hittar du allt du behöver till dränering och avvattning. Vi säljer smarta system med bland annat avvattningsrännor och ränndalstenar som leder bort vattnet till trädgårdens brunn. De minskar risken för vattensamlingar som kan föra skada på tomt och hus.

Du kan även välja sten med extra god dräneringsförmåga. Vår klimatsmarta sten Delta Eco Drain från Benders, som vi skrev om förra veckan, är just ett sådant exempel!

Källa:
SMHI, Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport, 2014-12-01