Nu går vi över till HVO diesel 100 för alla våra lastbilar.

Stenbolaget sparar 400 ton fossil koldioxid!

Idag är vi stolta över att meddela att Stenbolaget går över till att tanka våra lastbilar med 100 procent förnybart bränsle. Vi har valt HVO Diesel 100 från Preem. Det är enkelt förklarat konstgjord diesel baserad på förnyelsebara råvaror.

- Vi är väldigt glada över att kunna vara så tidigt ute med detta nya bränsle, säger vår transportchef Nils Sundqvist. Vi har tittat på olika typer av miljöbränslen men när vi fick upp ögonen för detta kändes det som ett självklart val. 

Preems HVO diesel är baserad på slaktavfall vilket reducerar utsläppen av fossil koldioxid med nästan 90 procent. Faktum är att detta till och med anses bättre för miljön än biogas som många lastbilar och bussar körs på. 2016 räknar vi på Stenbolaget med att spara hela 400 ton fossil koldioxid jämfört med om vi hade fortsatt med vanlig diesel. Det motsvarar nästan de årliga utsläppen från 250 personbilar.

Källor:

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/transportsektorns-utslapp/
https://www.preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/drivmedel/hvodiesel100/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/pb_2008-2012.pdf
http://www.bilsweden.se/storage/ma/3041715eda9d4130921c94163aee4f51/c1b74c3625a74cc194582785ea5a7698/pdf/-3/peak_car_web_2.pdf