Delta Eco är en miljösmart sten som med hjälp av ett tillsatsmaterial bryter ner giftiga oxider till nitrater.

Ingen har väl missat ”Dieselgate”, Volkswagens ofattbara fusk med utsläpp från sina dieselbilar. Men vad har sten med saken att göra? Läs mer så ska vi förklara.

I september i år uppdagades det som lite fyndigt ofta kallas Dieselgate. Det framkom att Volkswagen hade manipulerat nästan en halv miljon bilar i USA så att de i tester skulle klara kraven på utsläppen av kväveoxider, något som inte stämde mot verkligheten.

Vad är då kväveoxider? När man pratar miljö är det lätt att man fokuserar på utsläppen av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten. Kvävemonoxid och kvävedioxid är istället ämnet som är giftiga för djur och natur i närmiljön. Kväveoxider är giftiga och kan vara irriterande för luftrören. En stor källa till utsläpp av kväveoxider är biltrafiken och i synnerhet från just dieselbilar.

Men visste du att Stenbolaget säljer marksten som bryter ner dessa giftiga gaser och renar luften? Marksten Delta Eco Drain från Benders är en produkt där man har blandat in ett tillsattsmaterial i stenens ytskikt. Under dygnets ljusa tider hjälper sedan stenen på ett effektivt sätt till att bryta ner kväveoxiderna i luften och bidrar därmed till en bättre luftkvalité.

Själva tillsattsmedlet, TiOmix, har tagits fram och tillverkas av cementtillverkaren Cementa. Vi har pratat med Åsa Nilsson som arbetar med utvecklingen av projektet:

Hur fungerar detta i praktiken?
- TiOmix tillsätts i ytskikten på betongstenen. När stenen träffas av solljus startar en fotokatalytisk reaktion som bryter ner kväveoxiderna till nitrater.

Hur stor påverkan har detta på luftkvalitén?
- Vi gjorde ett test ihop med markstenstillverkaren Starka Betongindustrier för några år sedan där trottoaren längs en trafikerad gata fick stenplattor med TiOmix. Vi kunde där se en genomsnittlig förbättring på 10%. På sydligare breddgrader med starkare solljus har man i försök uppmätt kväveoxid-minskning som är betydligt högre.

Hur ser den fortsatta forskningen ut med reduktionen av kväveoxider?
Just nu pågår det forskning med målet att ta fram ett material som inte behöver UV-ljus för att den kemiska processen ska starta. Man skulle därmed kunna få större minskning även hos oss i norr, eller på platser där solen inte kommer åt som i t.ex. tunnlar eller på skuggiga platser.

Åsa avslutade med ett par ord om användningen av TiOmix i Sverige.
- Tråkigt nog har inte TiOmix haft det genomslag vi hoppats på i Sverige. Jag tror att det delvis handlar om en rädsla för nya produkter och delvis om bristande kunskap och kommunikation.

Vi på Stenbolaget ser positivt på dessa typer av produkter och tror att marksten och stenplattor som minskar luftföroreningarna kommer att bli allt vanligare i framtiden. Eftersom biltrafiken är en bidragande orsak är statsmiljöer särskilt drabbade. Vår uppmaning till framförallt landets kommuner är att börja använda dessa enkla hjälpmedel för att snabbare förbättra luftkvalitén i våra städer.

Infografik som visar hur stenen fungerar i praktiken.

Infografik som visar hur den kemiska processen går till. 
 
Källor:
Cementa, Benders